Helikonlezing 01

Luther
Gratis lezing naar aanleiding van de tentoonstelling in Museum Catharijneconvent

31 oktober 1517: Maarten Luther legt zijn leven in de waagschaal om een verandering in de middeleeuwse kerk teweeg te brengen. Vanuit een intense weerzin spreekt hij zich uit tegen de corrupte praktijken van de katholieke kerk wanneer hij 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg spijkert. Dat is dit jaar 500 jaar geleden. Museum Catharijneconvent sluit bij deze herdenking aan met een grote tentoonstelling over Luther en zijn invloed in de Nederlanden (22 sep. 2017 t/m 28 jan. 2018).
Luther zag goed in dat het beeld belangrijk is. Kunst, aanvankelijk vooral het werk van zijn vriend, de schilder, graveur en etser Lucas Cranach de Oude (1472-1553), werd ingezet om de nieuwe ideeën te verspreiden. Die vonden hun weg in de kunst van de Lage Landen. Prachtige schilderijen, prenten en tekeningen tonen op de tentoonstelling de invloed van Luther en zijn opvattingen. Aan bod komen thema’s die in die tijd een Reformatorische betekenis kregen: Wet en Genade, Jezus en de overspelige vrouw, de Tien Geboden en de Verloren Zoon. Nog veel verder gaan Cranach en Luther door het gebruik van spotprenten. Toen zij eenmaal de toon hadden gezet, werden de godsdienstige tegenstellingen niet alleen in woord en schrift, maar nu ook in beeld ruim uitgemeten. In de lezing wordt duidelijk dat men op een, voor ons vaak vermakelijke manier, het eigen gelijk en het ongelijk van de andere partij in beeld bracht. De spotprenten en -schilderijen geven op een uitgesproken wijze inzicht in de aard van de conflictstof.

Wij sturen voor deze lezing geen bevestigingsbrief!

Wanneer u zich voor deze lezing heeft opgegeven en toch niet kunt komen, stellen wij het bijzonder op prijs dat u zich afmeldt (per e-mail of telefonisch). Er staan voor deze lezing altijd veel mensen op de reservelijst. Zij kunnen dan uw plaats innemen.


Spotschilderij: dubbelkop van de paus en de duivel
Utrecht
zaterdag 30 sept. 2017, 14.00-16.00 u.
Docent
Prijs
gratis, wel aanmelden via het inschrijfformulier