Helikon, een kunsthistorisch instituut dat het verhaal achter de kunst vertelt

Met ieder jaar een geheel nieuw programma van lezingen, cursussen, excursies en reizen wil Helikon zijn steentje bijdragen aan de educatie op het gebied van kunst- en cultuurgeschiedenis. Helikon is een instituut dat systematisch de bredere context vooropstelt: culturele uitingen zijn onlosmakelijk verbonden met de grote maatschappelijke en geestelijke processen. Zo zijn lange tijd cultuur en religie hand in hand gegaan; de overdracht van kennis over de innige band tussen deze twee is altijd de rode draad geweest in de programmering van ons instituut. Maar ook de samenhang tussen cultuur en sociaal-economische en politieke factoren, de wisselwerking met oosterse en westerse filosofie en met levensbeschouwelijke stromingen wordt voortdurend benadrukt. Dit is ook wat onze gekwalificeerde en ervaren docenten onderling ieder jaar weer verbindt: zij willen het hele verhaal achter de kunst vertellen. lees verder...